W dniu 09.05.2023 roku miało miejsce podpisanie umowy o współpracy między Stowarzyszeniem a Państwową Akademią Nauk Stosowanych w Przemyślu. Zgodnie z umową, ze strony uczelni podpisy złożyli Rektor Pan Dr. Paweł Trefler oraz Dyrektor Instytutu Sztuk Projektowych Pani Dr. Anna Kałamarz-Kucz. Ze strony Stowarzyszenia podpisy złożyli Prezes ks. Józef Bar oraz V-ce Prezes Pan Wiesław Morawski.

Umowa ta otwiera szerokie możliwości współpracy w wielu obszarach, które już de facto trwały, a dzięki formalizacji umowy zostaną ułatwione i usprawnione. Obie strony są przekonane, że ta współpraca przyniesie korzystne efekty i uczyni z naszych działań jeszcze bardziej efektywną i owocną inicjatywę.