W Przemyślu powstaje Centrum Hospicyjno–Opiekuńcze Betania. O szczegółach inwestycji oraz idei przyświecającej budowie opowiedział Pierwszej Damie ks. dr Józef Bar, Prezes Zarządu Rycerskiego i Szpitalnego Bractwa Św. Łazarza z Jerozolimy. 

Podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim Pierwsza Dama zapoznała się z działalnością katolickiego stowarzyszenia zakotwiczonego w wielowiekowej tradycji Rycerskiego Zakonu Szpitalników opiekującego się chorymi najpierw w Ziemi Świętej, a później w całej Europie. Przemyska placówka pomocą obejmie wszystkich potrzebujących – zarówno dorosłych jak i dzieci. 

Ośrodek powstaje w budynku dawnego szpitala wojskowego. Dotychczas udało się zrealizować ponad siedemdziesiąt procent inwestycji. Placówka ma pomagać chorym, niepełnosprawnym i seniorom. Prezes stowarzyszenia przybliżył ideę powołania wszechstronnego ośrodka na rzecz pomocy rodzinie, mówił o szczegółach projektu, etapach budowy oraz trudnościach w realizacji inwestycji wywołanych wybuchem pandemii.

Betania ma być ośrodkiem dla osób przewlekle i terminalnie chorych, jednak oprócz hospicjum dla dorosłych i dzieci mają znaleźć się w niej gabinety lekarskie i rehabilitacyjne oraz zakład opiekuńczo–leczniczy czy okno życia. Na wsparcie psychologiczne będą tu mogły liczyć także rodziny chorych, a ze względu na przygraniczne położenie Przemyśla Betania ma udzielać wsparcia poszkodowanym w wojnie w Ukrainie.

Rycerskie i Szpitalne Bractwo św. Łazarza z Jerozolimy – Stowarzyszenie Katolickie jest organizacją pożytku publicznego. Zajmuje się m.in. pomocą społeczną, w tym wsparciem rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniem szans. Instytucja wspiera rodziny pieczy zastępczej, udziela nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzi działalność na rzecz integracji, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz pomaga osobom niepełnosprawnym.

Źródło: prezydent.pl