logolazarus Centrum Hospicyjno - Opiekuńcze BETANIA w Przemyślu
Biuro zawodów


Biuro zawodów, szatnie oraz depozyt znajdować się będą w Domu Katolickim "Roma" ul. Grodzka 11 Przemyśl. Biuro zawodów czynne w niedzielę 17 września 2017 r. w godz. 10:00 – 16:00.

Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego.
Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada.

Przypominamy, iż każdy uczestnik chcący odebrać pakiet startowy powinien okazać dowód tożsamości.
W Biurze Zawodów istnieje możliwość dopisania się do biegu.

Osoby, które chciałyby odebrać pakiet startowy innego uczestnika zobowiązane są do posiadania upoważnienia oraz kserokopii dowodu osobistego osoby upoważniającej (wystarczy strona ze zdjęciem). W innych przypadkach możliwy będzie wyłącznie osobisty odbiór pakietu.

Pobierz wzór upoważnienia